Totallösningar

TotallösningVår totallösning gör din avfallshantering enkel och  kostnadseffektiv.
Vi ger Er en kontakt för samtliga avfallsslag med enkla och effektiva lösningar.

Statistik uppföljning via webb

  • Steg 1 – vi gör en inventering av dina avfallsflöden och föreslår en lösning
    för alla avfallsslag, med ett optimerat logistik och behållarsystem
  • steg 2 – Ni får en komplett offert för er avfallshantering
  • steg 3 – Ni tar beslut och vi gör ett avtal
  • steg 4 – Miljöutbildning till samtlig personal med fokus på kostandseffektiv sortering
  • steg 5 – Behållarsystem sätts på plats för ert avfall
  • steg 6 – Tillsammans märker vi upp och skyltar samtliga behållare
  • steg 7 – Löpande uppföljning sker med regelbundna möten