Tjänster

Container service

Kundanpassade container lösningar
Vi arbetar efter att förenkla avfallshämtningen för er och hitta lösningar som passar ert behov. Vi har containers i alla storlekar för avfall som uppstår i er verksamhet. Vi rekommenderar er att fundera på lösningen att välja flera containers och dela upp avfallsslagen.

Att sortera ut återvinningsmaterial ex trä, well, skrot mm är ekonomiskt i längden och spar miljön.

Vi hjälper er att bygga upp ett effektivt system för sortering av återvinningsmaterial och erbjuder ett brett utbud av container och kärl. Vi kundanpassar kärl, containrar och lösningar efter dina behov, samt tömningsintervall och hantering

Container för privatpersoner
Det finns tillfällen då man behöver hjälp att bli av med extra avfall.

 • Vi hjälper dig med container vid – Flytt Renovering Trädgårdsstädning

Spol & Sugbils tjänster
Slamsugning avhjälper många behov som kan uppstå inom alla verksamheter. Vi utför alla typer av slamsugning, kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och tankar. Andra vanliga tjänster som utförs är tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare och tvättrännor. Är olyckan framme har vi jour dygnet runt!

 • Slamtömning -Tömning av brunnar
 • Översvämningar
 • Fettavskiljare
 • Oljeavskiljare
 • Tvätthallar
 • Reningsverk
 • ADR Transporter

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?
Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare. Vid transport måste deklaration på avfallet medföras.

Vår kunniga och erfarna personal hjälper dig att omhänderta avfallet. Vi ansvarar för hela kedjan från säker hämtning till dokumentation och destruktion. Vi erbjuder statistik för er kontroll till myndigheterna i enlighet med lagar och förordningar. Kontakta oss för konsultation och kundanpassade lösningar.

 • Vanligt förekommande farligt avfall från företag och industrier – Oljefilter, Elektronik, Batterier Oljehaltigt avfall Färg- lim- och lackavfall Surt eller alkaliskt avfall Tungmetallhaltigt avfall Bekämpningsmedel

ADR-Transport i tankbilar eller styckegodsbilar

Vi hjälper dig med transporter av farligt avfall. Är det flytande avfall och vätskor sker transport med tankbil. Styckegods hämtas med lastbil och packas i godkända emballage som är lämpliga för godset.

 • Styckegods hantering
 • Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin mm
 • Transport av lösningsmedel
 • oljeavskiljare och provtagningar

Förenkla sorteringen av ert farliga avfall med smidiga sorterings behållare och kärl.
Vi tillhanda håller med emballage, sorterings behållare och miljöskåp.

Avfallsinventering

Kranbilservice