Rivningar

Vi utför miljöanpassade industririvningar och åtar oss små som stora objekt.
Det kan handla om allt från att demontera en oljetank i en villa till att riva
hela Industrier.

Vi ser till att rivningsmaterialet i största möjliga utsträckning återförs
till återvinning eller återanvändning och vi omhändertar farligt avfall på ett
säkert och miljöriktigt sätt.

stor_bild_0091

 Rivning av panna vikt ca 40 ton