Omvänd moms för järn- och metallskrot

From med 1 januari 2013 gäller omvänd betalningsskyldighet för järn- och metallskrot (här ingår även batterier, elektriska ackumulatorer och galvaniska element).

De nya reglerna kommer alltså tillämpas på leveranser som sker den 1 januari 2013 eller senare.

Hur skatteskyldigheten redovisas i momsdeklarationen finner ni i SKV 564, vänligen se bifogat exemplar från Skatteverket.

Skatteverkets broschyr SKV 564 finner ni även på www.skatteverket.se

Rester/avfall från plast och papper omfattas ej.

Omvänd moms finns i Sverige sedan tidigare inom byggnadsindustrin.