Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för

  • Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet
  • Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljölednings-System ställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvägnings av

Vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat