Företaget

Fakta
JBM Skrot & Metall AB är ett familjeföretag som drivs av familjen Juteberg. I företaget finns idag totalt 11 anställda och har en årlig omsättning på ca 100 miljoner.

JBM Skrot & Metall är ett företag med lång branscherfarenhet, Samlat finns 50 års branshvana. Vår långa erfarenhet innebär att vi har en solid kunskapsbas och vet vad som krävs för en effektiv och miljöriktig skrothantering.

JBM Skrot & Metall AB är medlem i Svenska Järn – och Metallskrothandlareföreningen.

Historik
Jutebergs Skrotaffär grundades av Erik Juteberg, som från början drev en mindre anläggning i Torpa. I början av 90-talet flyttades verksamheten in till Ljungby. År 2000 startades verksamheten i det nybildade bolaget JBM Skrot & Metall AB.